Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ
Choď na obsah Choď na menu
 

Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

 

Školenie bude zorganizované v dvoch  termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

 

- 15.4.2023 

Prednášky:

1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa

3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš 

4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster

 

- 17.6.2023 

Prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie - Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš

3. predpisy FCI - Jozef Šuster

4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

 

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

 

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

 

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

 

Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

 

Elektronická prihláška:  https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7