Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - oznam
Choď na obsah Choď na menu
 

oznam

Výbor klubu chovateľov čínskych chocholatých psov Vás pozýva na
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15. mája 2022
(nedeľa) v kultúrnom dome v Bernolákove.
Schôdza sa bude konať po skončení klubovej výstavy (predpokladaný
čas je 14:00 hod).
Program:
1. Otvorenie.
2. Schváleni programu členskej schôdze.
3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov volebnej,
mandátovej aj návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Správa o hospodárení klubu.
6. Správa o činnosti klubu.
7. Správa poradcu chovu.
8. Správa revíznej komisie.
9. Správa mandátovej komisie.
10. Voľba členov výboru klubu.
11. Správa volebnej komisie.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení.
14. Záver.
Výbor klubu CHČCHP