Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - archiv noviniek
Choď na obsah Choď na menu
 

Archív noviniek

 

Vážení členovia.
Dňa 14.3.2015 po skončení Klubovej výstavy sa bude konať Členská schôdza na ktorej sa bude vyhlasovať  

PES A SUKA 2014. Týmto Vás chcem informovať, že podklady do súťaže je nutné poslať na adresu: Iveta Dudášová Kollárova 37, 900 27 Bernolákovo. klubu do 25.2.2015. Rozhodujúca je pečiatka pošty. Zároveň Vás chceme upozorniť, že členský poplatok je nutné zaplatiť do 31.1.2015. 
Návrhy na doplnenie programu schôdze posielajte na klubový e-mail do 25.2.2015

 

Program schôdze:

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu členskej schôdze

3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Správa o hospodárení klubu za rok 2014

6. Správa o činnosti klubu za rok 2014

7. Správa poradcu chovu za rok 2014

                                                           -  informácie o postupe pri zápise šteniat

                                                           -  podmienky na vystavenie pripúšťacieho povolenia

                                                           -  hlásenie o uskutočnenom párení

                                                           -  hlásenie vrhu na UKK

                                                           - platby za vrhy

8. Plán klubových akcií na rok 2015

9. Správa revíznej komisie

10. Voľba revíznej komisi

11. Správa zo zasadania UKK

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie. S pozdravom výbor klubu

 

Klubová výstava Bernolakovo, 14.3.2015
propozicie: TU

online prihláška: TU

POZOR!!! Hláška: "Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky " je vygenerovaná automaticky, platbu môžete uhradiť do dátumu ukončenia danej uzávierky.

 


 

 

Žiadame členov o úhradu členského príspevku DO KONCA JANUÁRA 2015 výhradne na klubový účet.

Ďakujeme.

 

 

unnamed.png

 

TOP DOG 2014

topdog2014.jpg
 

 

Klubová výstava 8.11. 2014  výsledky TU

tituly CC, BOB, BOS

rozhodca:pán  Vladimír Javorčík

kv-bernolakovo.jpg

 

 

 

 
unnamed.jpg
 
Špeciálna európska výstava čínskych chocholatých psov sa bude konať tento rok v Maďarsku popri medzinárodnej výstave v Komárome 11.10.2014. Týmto Vás v mene našich maďarských priateľov pozývame na túto výstavu. V prípade, že sa prihlásite za členov maďarského klubu, budete aj všetky maďarské výstavy platiť ako maďarský členovia, členské je 30€.V prílohe Vám posielame propozície na túto výstavu a prihlášku do klubu v Maďarsku. Chceme Vás zvlášť upozorniť, že po prvý krát sa v Maďarsku budú variety čínanov posudzovať zvlášť na všetkých troch výstavách. Tešíme sa na stretnutie v Komárome.
 
prihláška do Maďarského klubu: TU
propozície: TU
 
 

 

V dňoch 27. 06. 2014 až 29. 06. 2014 organizuje klub chovateľov čínskeho chocholatého psa tradičný „Víkend s Číňanmi“

Tento rok to bude rovnako ako po iné roky na Jahodníku pri Smoleniciach, avšak z dôvodu pre nás už nevyhovujúcich hygienických požiadaviek, mení sa miesto rekreačného zariadenia. Vybrané rekreačné stredisko „Mládežník“ je iba kúsok ďalej ako pôvodne využívané rekreačné stredisko. Kto má záujem, môže pozrieť:
http://ubytovanie-mladeznik.webnode.sk/

Rekreačné zariadenie „Mládežník“ poskytuje pre nás celý oplotený areál s chatkami a ohniskom. V každej chatke sa nachádza chladnička, čisté posteľné povlečenie.
Chatky sú skromne, ale dobre vybavené a čisté. Určite budete všetci spokojní. Psi môžu byť na chatkách a aj voľne pustení v areály rekreačného zariadenia.
Cena za ubytovanie pre nečlenov klubu je 8,-€ na noc za osobu.

V tomto rekreačnom zariadení sa bude dňa 28. 06. 2014 konať aj klubová výstava, kde príde posudzovať pani Zdenka Jílková z Českej republiky. V rámci klubovej výstavy si bude možné zakúpiť divinový guláš v hodnote 3,- € za porciu.

Podvečer po výstave bude už tradičná opekačka.

Z kapacitných dôvodov, žiadam všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť spomínaného víkendu s Číňanmi, aby dali obratom vedieť počet ľudí , ktorí sa zúčastnia „víkendu s Číňanmi“ a dni na ktoré budú požadovať ubytovanie, tajomníčke klubu Vladimíre Machálekovej, buď: e-mailom vladimira.m@azet.sk, telefonicky 0908/ 466 173, alebo do správy na FB Vladimíra Macháleková.

 

Pozvánka na výstavy:

wintershow.jpg

ida2014.jpg

 

lc2014.jpg

 

10.05.2014

GRAND PRIX SLOVAKIA 2014 & DERBY WINNER SHOW 2014 NITRA 31.5.2014 -
1.6.2014 *

3. uzávierka: *12.5.2014*

Počas tradičných nitrianskych výstav máte možnosť získať exkluzívne
tituly *GRAND
PRIX SLOVAKIA WINNER 2014* v kategórii mladší dorast, dorast, mladých,
dospelých aj veteránov a titul *DERBY WINNER 2014. *1.6.2014 je zároveň
kvalifikačná výstava na Cruft´s 2015.

Aktuálne ŠTATISTIKY prihlásených jedincov a všetky informácie nájdete na
stránke www.nitracacib.sk.

statistika TU

 

07.05.2014

Šeciálna výstava + Víkend s číňanmi. Smolenice,Jahodník- 28.06.2014

 

Propozície TU

Prihlasovanie cez on-line systém bude spustené čoskoro

 

09.04.2014

Výsledky z Klubovej výstavy – Bernolákovo, 06.04.2014 nájdete v sekcii výstavy.

 

 Dôležitý oznam z FCI – CACIBy z Medzinárodných výstav

Sekretariát FCI nám oznámil, že s okamžitou platnosťou je možné na web stránke FCI nájsť zoznamy jedincov, ktorí získali čakateľstvá na medzinárodné šampionáty - CACIB na výstavách pod záštitou FCI. V zozname sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009. Majitelia, resp. vystavovatelia, majú týmto možnosť sami si vytlačiť CACIB homologizujúci certifikát.

www.fci.be/resultats/IB.aspx

 

11.01.2014

Vážení členovia, dovoľte aby som Vám popriala v mene celého výboru všetko najlepšie v Novom roku, hlavne veľa zdravia a úspechov.
V Banskej Bystrici sa 8.12. konalo valné zhromaždenie Únie kynologických klubov – UKK.
O zmenách schválených na tomto zhromaždení, Vás budeme priebežne informovať a postupne ich zapracovávať do stanov a chovateľského poriadku nášho klubu. Jednou z najdôležitejších zmien je, že nemusíte byť členmi klubu na to aby ste mohli odchovávať šteniatka. Klub Vám bude poskytovať, po podpísaní zmluvy s klubom, chovateľský servis.
Čo to pre Vás znamená? Nemusíte zaplatiť členský príspevok ale celý chovateľský servis bude spoplatnený. Chovateľský poriadok klubu bude záväzný aj pre nečlenov, pes aj suka musia splniť podmienky na zaradenie do chovu, ktoré sú v chovateľskom poriadku klubu a poplatky za vystavenie rodokmeňov na UKK sú pre nečlenov zvýšené o 100%. Výstavné poplatky na výstavách usporiadaných klubom sú vyššie pre nečlenov klubu. Stratíte všetky výhody, ktoré Vám členstvo v klube zaručuje.
Ak ste sa rozhodli zostať členmi klubu aj v roku 2014, žiadam Vás o úhradu členského príspevku DO KONCA JANUÁRA 2014 výhradne na klubový účet. Ak do uvedeného termínu neuhradíte členské, Vaše členstvo v klube bude zrušené. Jednou z povinností klubov voči UKK je zaslanie zoznamu členov do 15.3.2014.
Všetky informácie k úhrade nájdete na klubových stránkach v sekcii SPRÁVY KLUBU. Zahraničný členovia klubu môžu zaplatiť členské na najbližšej klubovej výstave, avšak svoje členstvo v klube musia písomne potvrdiť na klubový e-mail do konca februára, nakoľko aj za nich platíme poplatok do UKK.
Zápisnicu z členskej schôdze, ktorá sa konala v Bernolákove 10.11.2013 nájdete na stránkach v sekcii DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.
Vyhodnotenie súťaže PES a SUKA ROKA 2013 sa bude konať na klubovej výstave v Bernolákove v 06.04.2014. Doklady je potrebné poslať na adresu klubu do 15.03.2014.
Za porozumenie ďakujem.

 

 baner_nitra2014.jpg

 sampions_sampionov_2014.png

 

 

13.11.2013

Pridané výsledky zo Špeciálnej výstavy – Bernolákovo, 10.11.2013

  

OZNAM!!!

Na Špeciálnej výstave Bernolákovo 10.11.2013, bude po ukončení výstavy aj Klubová schôdza.

  Vážení priatelia.
Dňa 10.11.2013 sa  po skončení posudzovania na Klubovej výstave bude konať Členská schôdza. Členská schôdza sa bude konať v priestoroch cukrárne v Chorvátskom Grobe, vzdialenej asi 2km od Bernolákova.
 Program schôdze. 
  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze
  3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  4. Kontrola uznesení 
  5. Správa o hospodárení klubu za rok 2012
  6. Správa o činnosti klubu za rok 2012
  7. Správa poradcu chovu za rok 2012
                         -    informácie o postupe pri zápise šteniat,
podmienky na vystavenie pripúštacieho povolenia
hlásenie o uskutočnenom párení
hlásenie vrhu na UKK
 8. Plán klubových akcíí na rok 2014
 9. Správa revíznej komisie
 10. Správa zo zasadnutia UKK
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver
Ak máte záujem doplniť body programu, svoj návrh pošlite na klubový e-mail do 05.11.2013. Všetky návrhy budú zahrnuté do programu schôdze.

Po skončení schôdze sa bude podávať neskorý obed.  Chceme Vás požiadať o potvrdenie Vašej účasti z dôvodu objednania jedla. Menu bude v podobe Husacích hodov. Každému zúčastnenému členovi bude z celkovej ceny jedla uhradená čiastka 5,-€.  V prípade, že nebudete mať záujem zúčastniť sa husacích hodov, bude pre Vás objednané menu. Svoju účasť na schôdzi a počet porcií jedla je potrebné  nahlásiť do 05.11.2013 p. Dudášovej na e-mail: iveta@familysongs.sk  alebo na mobil: 0905 819 215.

 

Zároveň Vás chceme informovať.
Slovenská kynologická jednota pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravuje
9.11. 2013 slávnostný galavečer, na ktorom sa majú zlatou plaketou SKJ oceniť
významné osobnosti slovenskej kynológie.
V prílohe tohto e-mailu nájdete podmienky pre udelenie zlatého, strieborného a
bronzového ocenenia. Prosím Vás, aby ste sa v najbližších dňoch zamerali na
potencionálnych laureátov na najvyššie, zlaté ocenenie. 
Zdvorilo Vás prosím o zaslanie mien a adries, vrátane prípadných e-mailových a
telefonických kontaktov, tých Vašich členov, ktorí spĺňajú podmienky pre udelenie
zlatého ocenenia a to do termínu  20. 10. 2013.
 
Do termínu 3.11. 2013 Vás prosím aby ste obdobným spôsobom pripravili mená laureátov
na strieborné a bronzové ocenenie. Predbežne je naplánované odovzdávanie
strieborných ocenení na úrovni ÚKK a bronzových na úrovni Vašich  chovateľských

klubov.

 

Viac informácií o Špeciálnej výstave v:  menu --> výstavy

 

seminar_ochoreniaoci.jpg

Dobrý deň,
Sibra centrum a Veterinárna klinika MVDr.Fico si Vás dovoľujú srdečne
pozvať na prednášku so zaujímavou témou: OCHORENIA OČÍ. Prednáška je
venovaná najbežnejším ochoreniam očí psov a mačiek, spomenieme aj
problematiku dedičných ochorení očí, prvej pomoci pri zranení a bude
dostatok priestoru aj na diskusiu.Prednáša: MVDr.Václav Halm, člen
oftalmologickej sekcie ČAVLMZprihlášky cez www.sibra.sk/seminare Môžete si vybrať aj zo širokej palety pripravovaných seminárov a našich služieb.
Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14.11.2013 o 18,00 v priestoroch Sibra
centra v Bratislave - Dúbravke.Tešíme sa na Vás!
S úctou,MVDr.Silvia Ficová

---
Účastnícky poplatok za prednášku OCHORENIA OČÍ je 8 euro, seminár BARF vs.
GRANULE je
35euro, všetky podrobné informácie aj prihlášku nájdete na našej stránke
www.sibra.sk/seminare

 

12.09.2013

Aktualizovaná inzercia. 

 baner-danube.jpg

 

Podporme aktivitu proti diskriminačnému zákonu!

Slovenský klub Ázijských a Ruských ovčiakov - SKÁaRO


Vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na úhradu právnych a reklamných nákladov boja proti nezmyselnému a diskriminačnému zákonu z likvidačným zoznamom plemien.
Všetci ktorí chcete podporiť boj a pomôcť nám môžete poukázaním ľubovoľnej sumy na účet
Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov
2929889071/1100
IBAN SK1211000000002929889071
SWIFT TATRSKBX
Ďakujeme za našich a vašich psov
SKÁaRO

 

S pozdravom a vďakou
Jozef Šuster

www.unkk.sk

 

 

 

-- Pridané výsledky z KV Dunajská Lužná 09.03.2013 

 

-- Aktualizovaná inzercia.

 

logo-sev.gif Klub chovatelů naháčů ČR vás zve srdečně na Speciální evropskou výstavu a Klubovou výstavu pro plemena čínský chocholatý pes a peruánský naháč, které se konají ve dnech 6. a 7. července 2013 v Lanškrouně. Propozice: SEV a KV. Přihlášky: SEV a KV.

The Czech Republic Hairless Dog Club (KCHN CR) is cordially inviting you to the Special European Show 2013 for the breeds Chinese Crested Dog and Perro sin Pelo del Peru taking place on 6.7.2013 in Lanskroun, Czech Republic. On 7.7.2013 the club show of KCHN CR is taking place, also in Lanskroun. Schedules: SES and CS. Entry forms: SES and CS.

Viac/ More: www.klubchovatelunahacu.cz/

 

 

 

 

-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

11.01.2013

-- Pridané informácie o Klubovej výstave – Dunajská Lužná, 9.3.2013

-- Pridané výsledky z KV Bernolákovo 24.11.2012

 

 -- Dôležitý oznam pre chovateľov

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie
kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje
chovateľské kluby, ktoré boli doposiaľ zastrešené priamo pod SKJ.
Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:
Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK:
www.unkk.sk
Kontakty:
tel: 02 / 64282691
0948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)
unkk@unkk.sk (agenda klubov)

S úctou a vďakou
Jozef Šuster

-- Doplnený kalendár klubových výstav na rok 2013 

 

-- Vážení chovatelia,

dovoľte, aby sme Vás informovali o teste pre bezsrstosť u psov,
ktorý je nový v ponuke laboratória Genomia.
Nahatosť u plemien čínsky chocholatý pes, peruánsky naháč a
mexický naháč je spôsobená genetickou mutáciou v DNA. Ide o 7-bp duplikáciu
v exon 1 génu FOXI3.
Prejav nahatosti je dominantne dedičný. Viac informácií o teste nájdete na
našom webe: TU

 

Obvyklá doba vyšetrenia je 7 pracovných dní
Test je možné vykonať z krvi alebo steru ústnej sliznice.
Ďalšie informácie k odberu vzoriek nájdete na našom webe:
TU

 

Cena za 1 test je cca 47,59 EUR / test
Cena za 3 a viac testov je cca 42,83 EUR / test
Objednajte
TU

 

S pozdravom Vaša Genomia

 

 

 4.12.2012

-- Pridané fotografie z Klubovej výstavy – Bernolákovo, 24.11.2012 TU.

 

08.10.2012

--Po klubovej  výstave sa koná aj sprievodná akcia (Husacie hody v Chorvátskom Grobe )

-- Výsledky zo 17.08.2012 Špeciálnej Európskej výstavy čínskych chocholatých psov Viničné, nájdete v sekcii Výsledky výstav

 

02.10.2012

-- Pridané propozície a prihláška na Klubovú výstavu Bernolákovo 24.11.2012 nájdete v sekcii Výstavy

 

29.09.2012

-- Fotografie zo 17.08.2012 Špeciálnej Európskej výstavy čínskych chocholatých psov Viničné nájdete TU

-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

eu-show2.jpeg

 

 

03.08.2012

-- Aktualizovaná Inzercia

 

 

12.07.2012

--  Pridané výsledky zo Špeciálnej výstavy Jahodník 07.07.2012

 

POZOR !!!

Vážení členovia klubu a priatelia čínskeho chocholatého psa!
     Do 22. 06. 2012 je nutné prihlásiť sa  tajomníčke klubu– Renátke Kucejovej   (telefonicky alebo
e-mailom  0903/423 639, 0917/484 582, r.kucejova@gmail.com  –  na víkend s číňanmi,  kto sa do 22. 06. 2012 neprihlási, nemôže mu byť garantované ubytovanie v rekreačnom stredisku Jahodník pri Smoleniciach.
     Členovia klubu čínskeho chocholatého psa, majú ubytovanie zdarma, pre nečlenov je  -8,- eur na noc.
     Dňa 07. 07. 2012 po klubovej výstave bude pre všetkých pripravený tradičný guláš a večer opekačka. 

POZOR!
Zmena oproti minulému roku:
V chatkách nie sú chladničky, ani dvojplatničky,
ale zároveň je možné objednať si celodenné stravovanie, priamo na mieste u správcu rekreačného strediska Jahodník individuálnou formou.
 

 


27.05.2012

jahodnik-prihlaska.jpeg

-- Ďalšie podrobnejšie informácie budeme na stránku pridávať priebežne. 

   

21.04.2012

-- Aktualizovaná Inzercia

 

-- Prílohu k zápisu šteniat si môžete stiahnuť v: Dokumenty na stiahnutie

 

26.03.2012 

-- Zápis z výročnej členskej schôdze 04. 03. 2012 v Bernolákove TU

  

09.03.2012

-- Aktualizovaná inzercia.

 

08.03.2012 

-- Fotografie z KV Bernolakovo 04.03.2012 nájdete  TU

  

 Upozorňujeme členov, že do 29.02.2012 je potrebné uhradiť členský poplatok za rok 2012.

 

 Informácie o účte a forme platby TU   

 

Program výročnej členskej schôdze si môžete stiahnuť TU.

 

  Táto výročná schôdza sa bude konať po skončení klubovej výstavy 04.03.2012 v Kultúrnom dome Bernolákovo.

 

22.02.2012

- Aktualinovaná inzercia. 

- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc. 

 

POZOR!!!  

Genetické laboratórium Genomia z Českej republiky Vám ponúkajú svoje služby v oblasi očných vyšetrení PLL a prcd/PRA. Viac TU , alebo na www.genomia.cz 

 

02.11.2011

-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

  29.09.2011

  - Na základe rozhodnutia členskej schôdze z 19.3.2011 vznikla chovateľom povinnosť hlásiť poradcovi chovu do 10 dní uskutočnené párenie.Tlačivo najdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

  

20.07.2011

  - Aktualizovná inzercia.

 

  --Slovensko sa podarilo presláviť ďalšou neuveriteľnou výhrou, na Svetovej výstave: WORLD DOG SHOW 2011 PARIS, Iveta a Ondrej Dudášovi s ich sučkou, Odette Blue Rose Avokaduh: CACIB, BOB- WORLD WINNER 2011!!!

Srdečne blahoželáme!

Obrázok 

 

26.11.2011

-- Výsledky z KV Bernolákovo 12.11.2011 si môžete pozrieť TU

-- Fotografie z tejto výstavy si môžete pozrieť TU

  

08.11.2011

-- Aktualizová inzercia.

-- Aktualizovaná inzercia. 

 

13.09.2011

-- Výsledky zo Špeciálnej Európskej výstavy čínskych chocholatých psov,Dunajská Lužná 19.08.2011 v sekcii : Výstavy/Výsledky klubových výstav.

 

09.08.2011

-- Výsledky zo Špeciálnej výstavy Jahodník 30.07.2011 v sekcii : Výstavy/Výsledky klubových výstav.

 

05.02.2012

-- Srdečne Vás pozývame na Chovateľské semináre, ktoré sa budú venovať témam ako Dedičné ochorenia očí, alebo displázia kĺbov. Viac Informácii o týchto seminároch nájdete TU. Vašu účasť prosím potvrďte na klubový email.  

 

 

 

ON-LINE prihlasovanie na ŠV - Jahodník je spustené. Viac v sekcii Výstavy.

 

13.05.2014

28.06.2011

-- Pozor zmena rozhodcu na KV Jahoník 2011. Výstavu bude posudzovať pán Vladimír Javorčík (SK)

 

20.06.2011

-- Pridaný nový inzerát.

-- Pokiaľ chcete na našu klubovú stránku pridať Vášho chovného psa do zoznamu chovných psov, vyplňte tento formulár a spolu s fotogragiou poslite na klubový email.  Tento formulár si môžete stiahnut aj v dokumentoch na stiahnutie.

 

15.06.2011 

-- Špeciálna výstava Jahodník a sprievodná akcia s názvom Víkend s číňanmi. Viac informácií a prihlášky nájdete vo výstavách, alebo TU

Zároveň Vás pozývame 29.07.2011 na Jahodník, na prednášku o alergiách o 17:00 hod . Prednášať bude MVDr. Lucia Panáková veterinárny dermatológ. 

 

 ►Pozor, zmena klubového emailu!

  

25.05.2011:

-- Správa spoločnosti Pharmacopola pre členov klubu. Stiahnuť si ju môžete TU

 

25.03.2011:
-- Doplnené výsledky z KV Dunajská Lužná, 19.03.2011

 

23.03.2011:
--Pridané fotografie z 
KV Dunaská Lužná 19.03.2011

--Pridané fotografie z CV NITRCANIS 20.03.2011

 

24.02.2011:
-- Doplnené výsledky z MVP Prešov 19.02.2011
 

 

22.02.2011:
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov

--Pridané fotografie z MVP Prešov 19.02.2011 

 

21.02.2011:
-- Aktualizovaná inzercia

 

27.01.2011:
--Vážení priatelia.
Na základe dohody s firmou Pharmacopola ponúkame členom nášho klubu možnosť objednávať chovateľské balenia granulovaných krmív značky ROYAL CANIN. Cenník Vám na vyžiadanie cez klubový e-mail: klub@cinskychocholatypes.sk pošle p.Marcel Magur. Krmivo sa objednáva telefonicky na 045/6781400 alebo 0907801100. Pri objednávaní krmiva je potrebné nahlásiť, že ste členom Kchčchp.Podmienkou je objednavka nad 100,-€ alebo minimalne 2 vrecia krmiva. 
POZOR táto ponuka platí len pre členov klubu. Zoznam členov bude pravideľne kontrolovaný a dopĺňaný.


25.01.2011:
--Pripomíname členom, že do 31.01.2011 je nutné uhradiť členský poplatok za rok 2011 na účet klubu. 

--Kto dosiahol podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión, je nutné poslať potrebné dokumenty na adresu predsedu klubu (Iveta Dudášová, Kollárová 37, 900 27 Bernolákovo), alebo kópie emailom na (iveta@familysongs.sk) najneskôr do 15.02.2011 (V prípade, že dokumenty pošlete emailom, je nutné originál dokumentov predložiť na najbližšej klubovej výstave.)

--Kto má záujem vyšetriť svojho psa na PLL testy, kontaktujte predsedu klubu. 

--Pridané fotografie z 
MVP Trenčín 22.01.2010 

 

19.01.2011:
Aktualizovaný Kalendár klubových výstav 


02.01.2011:

-- Aktualizovaná inzercia 

  

 
26.11.2010: 
-- Doplnené výsledky z Klubovej výstavy Nitra 2010

 

05.11.2010: 
-- Aktualizovaná inzercia.

 

18.10.2010: 
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov


07.10.2010: 
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov

 

01.10.2010: 
-- Aktualizovaná inzercia. 

 

30.09.2010: 
--Vyhodnotenie súťaže Pes-Suka roka 2009:

 

 

23.09.2010: 
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov

 

 

 

17.09.2010: 
-- Pridané fotografie z 
CAC PREŠOV 10.09.2010  
-- Doplnené výsledky z Národnej výstavy Prešov 10.09.2010


08.09.2010: 
--Zisťujeme záujem našich členov o ročné predplatné časopisu Pes a mačka, nakoľko pri dostatočnom počte záujemcov, ktorý sú členmi nášho klubu je možná zľava na predplatnom tohto časopisu. Svoj prípadný záujem nám oznámte na náš klubový email.


27.08.2010: 
--Od 16.8.2010 do 20.8.2010 sa naši členovia zúčastnili úžasnej akcie s názvom Handling tábor ktorý sa konal v Modre. Tento tábor bol zameraný hlavne na prípravu psa na výstavy, ale taktiež sme si vyskúšali aj základy agility, či tréning poslušnosti. Tábor bol výborný hlavne na socializáciu našich psov, hlavne s veľkými plemenami, ktoré boli tiež na tábore v hojnom počte. Dobrá nálada a fajn ľudia dopĺňala úžasnú atmosféru celého tábora. Marcel Magur (webmaster) 
Fotografie z tejto akcie nájete 
TU 

 

25.08.2010: 
-- Pridané fotografie z 
CACIB BRATISLAVA 21.8. 2010 

-- Pridané fotografie z CACIB BRATISLAVA 22.8. 2010  

 

06.08.2010: 
-- Pridané fotografie z 
Špeciálnej výstavy Jahodník 31.07.010  

 

05.08.2010: 
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc. 

 

03.08.2010: 
-- Aktualizovaná inzercia. 
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov 

 

02.08.2010: 
-- Doplnené výsledky zo Špeciálnej výstavy psov Jahodník 2010 

 

27.07.2010: 
-- Doplnené výsledky v sekcii úspechy našich členov 


26.07.2010: 
-- Aktualizovaná inzercia. 


15.07.2010: 
-- Pridaná nová podsekcia: Úspechy našich členov 

01.07.2010: 
-- Doplnené výsledky World Dog Show 2010 Denmark 24. - 27. 06. 2010.

17.06.2010: 
-- Letný tábor zameraný na JUNIOR HANDLING. Bližšie informácie + prihlášku stiahnete 
TU.

08.06.2010: 
-- Doplnené výsledky MVP Nitra 06.06.2010.

Prosíme vystavovateľov, aby nám poslali fotografie z tejto výstavy, ktoré budú následne uverejnené na našej klubovej stránke. Ďakujeme

24.05.2010: 
-- Víkend s číňanmi: informácie a prihlášku nájdete na -->Klub -->Správy

22.05.2010: 
-- Doplnené výsledky MVP Bratislava 15-16.05.2010.

19.05.2010: 
-- Pridané fotografie z 
MVP Bratislava 15-16.05.2010 

Prosíme vystavovateľov, aby nám poslali fotografie z tejto výstavy, ktoré budú následne uverejnené na našej klubovej stránke. Ďakujeme

 

11.05.2010: 
-- Dokumenty, ktoré sú potrebné pre vyhodnotenie výsledkov súťaže Pes-Suka roka 2009, je potrebné zaslať na adresu predsedu klubu (Iveta Dudášová, Kollárová 37, 900 27 Bernolákovo) najneskôr do15.07.2010 -->Dôležité odkazy -->Dokumenty na stiahnutie -->Bodovací systém- Pes-Suka roka

-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

08.05.2010:
-- Aktualizovaná inzercia krycie psy. 

 

07.05.2010:
Pridané-pozmenené pravidlá chovateľského poriadoku.

 

06.05.2010:

Vyšetrenie na PLL

hromadný odber bol plánovaný na Jahodníku. Vzhľadom na fakt, že na Jahodníku by bolo pomerne obtiažne mať psa izolovaného minimálne 2 hodiny, navrhujem, aby sa hromadný odber zorganizoval v júli a to nasledovne.
Sú možné 2 spôsoby odberu slín:
a) Z klubu obdržíte sadu kefiek a požiadate svojho veterinára o odber. Následne kefky pošlete zásielkou prvej triedy (prioritne) na adresu poradcu chovu.
b) Pricestujete so psami do Bernolákova, kde veterinár odoberie vzorky slín Vášmu psovi.
Pripomienky k návrhu môžete posielať na 
Ivana.subinova@gmail.com

 

16.12.2009:
-- Aktualizovaná inzercia.

 

13.12.2009:
-- Aktualizovaná inzercia.

 

22.11.2009:
-- Doplnený zoznam chovateľských staníc.

 

30.10.2009:
-- Aktualizovaná inzercia.
-- Doplnený zoznam chovateľských staníc.

 

20.10.2009:
-- Doplnené výsledky klubovej výstavy v Bernolákove

 

10.10.2009.
-- Aktualizovaná inzercia.

 

27.09.2009:
-- Dovoľujeme si vás upozorniť na nový časopis "Nielen pes a mačka", v ktorého septembrovom čísle bude profil plemena ČCHP.

 

 

11.08.2009:
-- Doplnené výsledky klubovej výstavy v Smoleniciach, 01.08.2009.
-- Aktualizovaná inzercia.

 

26.07.2009:
-- Zmena miesta konania klubovej výstavy 01.08.2009, pôvodne v Javorníku. Výstava sa uskutoční v Smoleniciach na Jarmočnej lúke, v prípade zlého počasia bude premiestnená do Domu kultúry. Ubytovanie počas Víkendu s Číňanmi sa nemení a ostáva v Jahodníku.
-- Aktualizovaná inzercia.

 

25.06.2009:
Oznam SKJ všetkým kynológom

V suvislosti s nastávajúcou zmenou podmienok zasielania listových dobierok prostredníctvom Slovenskej pošty (od 1.7.2009), sa mení spôsob vybavovania a zasielania listových zásielok. Od 1.7.2009 musia byť všetky žiadosti o služby sekretariátu SKJ, ktoré budú zasielané žiadateľovi poštou, uhradené VOPRED NA ÚČET SKJ. Za týmto účelom používajte tlačivá, ktoré nájdete na stránke SKJ v lište pod TLAČIVÁ SKJ.
Ďakujeme za pochopenie. Slovenská kynologická jednota

-- Na našej stránke tieto tlačivá nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

07.06.2009:
-- Formulár na prihlásenie sa na klubovú akciu Víkend s čínanmi nájdete na stránke, Klub -> Správy.

 

02.06.2009:
-- Pridané informácie o poduajtí "Víkend s číňanmi" organizovanom popri klubovej výsave na Jahodníku. Prihlášky budú k dispozícii na stiahnutie od 07.06.2009. Informácie nájdete v sekcii Klub -> Správy.

 

27.05.2009:
-- Pridané informácie o najbližšej klubovej výstave - 01.08.2009 - Jahodník.

 

16.05.2009:
-- Pridané výsledky z medzinárodnych výstav v Bratislave -

 

09.05. a 10.05.2009.
-- Pridané fotografie z klubovej výstavy v Devíne, 28.02.2009.

 

13.05.2009:
-- Doplnené propozície a prihláška na špeciálnu klubovú výstavu poriadanú popri Svetovej výstave Bratislava. Info na hlavnej stránke.

 

06.05.2009:
-- Aktualizovaná inzercia.

 

25.03.2009:
-- Aktualizovaná inzercia.
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

16.03.2009:
-- Doplnená možnosť inzercie na stránkach / Dôležité odkazy -> Inzercia
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

02.03.2009:
-- Doplnené výsledky z KV Devín, 28.02.2009.

 

23.02.2009:
-- V sekcii "Správy" nájdete pozvánku na klubovú schôdzu konanú 28.02.2009.
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

18.01.2009:
-- Do sekcie "Dokumenty na stiahnutie" pribudla Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia.
-- V sekcii "Správy" nájdete informácie výboru klubu pre tento rok.

 

08.01.2009:
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

05.01.2009:
-- Doplnená prihláška a propozície na klubovú výstavu 02/2009 - Bratislava - Devín.

 

23.11.2008:
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

16.11.2008:
-- Doplnená fotogaléria z KV Nitra, 01.11.2008

 

04.11.2008:
-- Výsledky klubovej výstavy - Nitra, 01.11.2008

 

04.10.2008:
-- Doplnená fotogaléria z KV vo Veľkých Ripňanoch / Chov -> Fotogaléria

 

21.09.2008:
-- Doplnená prihláška a propozície na klubovú výstavu 10/2008 v Nitre.

 

11.09.2008:
-- Výsledky klubovej výstavy a Psa a suky roka / Výstavy -> Výsledky / Pes roka

 

09.09.2008:
-- Info o najbližšej plánovanej klubovej výstave / Výstavy -> Klubová výstava

 

05.09.2008:
-- Doplnené stanovy klubu / Klub -> Stanovy

 

28.08.2008:
-- Aktualizovaný zoznam chovateľských staníc.

 

27.07.2008:
-- Kompletný zoznam chovných psov / Chov -> Chovné psy
-- Doplnený zoznam chovateľských staníc. Prosíme o doplnenie linku na klubový e-mail, v prípade, že má ch.s. vlastnú webovú stránku. / Chov -> Chovateľské stanice

 

04.07.2008:
-- Doplnené informácie (+ prihláška) o najbližšej klubovej výstave - Veľké Ripňany, 06.09.2008 / Výstavy -> Klubová výstava
-- Doplnený štandard plemena / Chov -> Štandard; bodovací systém udelenia titulu Pes roka / Dôležité odkazy -> Dokumenty na stiahnutie

 

24.06.2008:
-- Stránka spustená

 

 

Členovia, ktorí majú o vyšetrenia na PLL záujem, napíšu najneskôr do 30.5.2010 na mailIvana.subinova@gmail.com počet psov, ktorým chcú urobiť vyšetrenie, na klubový účet prevedú 50 Euro za psa a taktiež uvedú aký spôsob odberu im vyhovuje. Keďže je potrebné kefky objednať z Anglicka a za objednaný počet kefiek zaplatiť, nebude možné po 30.5. meniť počet psov, resp. doobjednávať sady kefiek na odber, ktorý bude klub organizovať v júni.

Členovia, ktorí nemajú záujem o hromadný odber, si vyšetrenia môžu objednať individuálne nawww.aht.org.uk alebo www.caninegeneticdiseases.net

--Pridaný článok PLL-luxácia šošovky -->Dôležité odkazy -->Dokumenty na stiahnutie -->PLL (Primary lens luxation) - luxácia šošovky

 

05.05.2010:
-- Aktualizovaná inzercia.
-- Doplnené výsledky CVP Banská Bystrica 02.05.2010. 
-- Pridané fotografie z 
CVP Banská Bystrica 02.05.2010 

Prosíme vystavovateľov, aby nám poslali fotografie z tejto výstavy, ktoré budú následne uverejnené na našej klubovej stránke. Ďakujeme

 

04.05.2010: 
-- Doplnené výsledky MVP České Budejovice 25.04.2010.

 

15.04.2010:
-- Doplnené výsledky NVP Ostrava 11.04.2010.

 

06.04.2010:
-- Doplnené výsledky CACIB Miskolc, 03.04.2010.

 

20.03.2010: 
-- Doplnené výsledky KV Bernolákovo, 20.03.2010.

 

24.02.2010:
-- Doplnené výsledky CACIB výstavy Prešov, 20.02.2010.
-- Doplnený zoznam chovateľských staníc.
-- Aktualizovaná inzercia.

 

09.02.2010:
-- Doplnené výsledky CACIB výstavy Brno, 07.02.2010.
-- Pridaná prihláška a propozície na výstavu Klubu chovatelu nahaču - ČR. Dôležité odkazy -> Dokumnety na stiahntuie

 

25.01.2010:
-- Doplnené výsledky CACIB výstavy Trenčín, 23.01.2010.

 

24.01.2010:
-- Doplnený zoznam chovateľských staníc.

 

21.01.2010:
-- Aktualizácia propozícií na klubovú výstavu v Bernolákove, marec 2010. Pre viac info navštívte sekciu Výstavy -> Klubová výstava.

18.01.2010:
-- Aktualizovaná inzercia.

 

12.01.2010:
-- Doplnené informácie o klubovej výstave, ktorá sa usktutoční 20.03.2010 v Bernolákove.

 

06.01.2010:
-- Aktualizovaná inzercia.

 

04.01.2010:
-- Informácie o Členskom na rok 2010 nájdu členovia aj nečlenovia klubu v sekcii Klub -> Správy. Upozorňujeme, že je nutné zaplatiť ho prevodom na účet najneskôr do konca februára 2010.
-- Aktualizované informácie o najbližšej klubovej výstave a výročnej členskej schôdzi v sekcii Výstavy -> Kalendár a Klubová výstava.